Home BİLİYOR MUSUN? “DÜNYA, GÜNEŞ’İN ETRAFINDA DÖNER”İ İLK KEŞFEDEN KİM?
BİLİYOR MUSUN? - 21 Aralık 2019

“DÜNYA, GÜNEŞ’İN ETRAFINDA DÖNER”İ İLK KEŞFEDEN KİM?

Herkesin ilk aklına gelen isim Nikolas Kopernik'tir... Ancak o bunu ilk dile getiren değil, matematiksel olarak kanıtlayandır.

Yerçekimi… Dünya yuvarlaktır… Dünya, Güneş’in etrafında döner… Ay, Dünya’nın etrafında döner… Bugün basit görünen, ancak döneminde şiddetli kavgalara neden olan bilimsel buluşlar… İşte onlardan biri olan “Dünya, Güneş’in etrafında döner”i ilk kim keşfetti? Tarih kitapları bunu Nikolas Kopernik’in hanesine yazar. Ancak o, bunu matematiksel ve bilimsel olarak kanıtladı. İşte bunu ilk dile getirenler…

YAJNAVALKYA: (MÖ 9. yüzyıl)

Tanrıça Sarasvati ve Yajnavalkya. (Fotoğraf: Vikipedi)

Hintli filozof. Kaydedilen tarihteki en eski filozoflardan biri olarak kabul edilir. Matematik ve geometriyi dini tanımlarla birleştirdi. Dünya’nın değil, Güneş’in bir merkez olduğunu ilk kez dile getiren kişidir. Kutsal Shatapatha Brahmana metninde şöyle yazar: “Güneş, Dünya, gezegenler ve atmosferi bir iplik gibi kendisine bağlar.”

Tabi bu görüş o dönemde çok taraftar toplamadı. Hindistan, teleskopu keşfettikleri 17’nci yüzyıla kadar Dünya’yı evrenin merkezi olduğuna inandı.

SİSAMLI ARİSTARKUS: (M.Ö. 310-230)

Sisamlı Aristarkus

Yunan gökbilimci ve matematikçi. Sisam adasında doğdu. Evrenin merkezine dünyayı değil de güneşi koyan günmerkezlilik inanışının bilinen ilk savunucularındandı. İşin ilginç yanı, Aristarkus’un bu konuyla ilgili ya yazdığı bir eser yok ya da bugüne kalmadan yok olup gitti. Ancak onun Güneş merkezli Güneş Sistemi teorisini yıllar sonra Yunanlı filozoflar Sextus Emprikus, Plutarhos ve Arşimet’ten öğrendik.

Arşimet br eserinde Aristarkus için şöyle yazar: “Ona göre Dünya, bir daire düzeninde Güneş’in etrafında döner. Güneş tam ortada durur.”

NİKOLAS KOPERNİK: (1473-1543)

Rönesans matematikçisi ve astronomu… Aristarkus’un Güneş Sistemi teorisi üzerine çalıştı, 1532’de yazdığı eseri ‘De revolutionibus orbium coelestium’da “Dünya da diğer gezegenler gibi Güneş’in etrafında dönüyor” diye yazdı. Ancak Kilise ve öldürülmekten korktuğu için eserinin 1543’te ölüm yatağındayken ‘yayınlanması’na izin verdi. İşin garip tarafı da Kilise 1616’ya kadar kitabı yasaklamadı.

GALİLEO GALİLEİ (1564-1642)

1 asır sonra Kopernik’in teorisini teleskopla ‘kanıtladı.’ 1610’da Jüpiter’in 4 uydusunu keşfetti. Ki bu da tarihi bir keşifti. İlk kez Dünya dışındaki bir gezegenin uydularının olduğu kayıtlara geçiyordu…

ISAAC NEWTON (1643-1727)

Godfrey Kneller’den Isaac Newton’ın portresi.

İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı… 1688… Bulduğu teleskopla Güneş Sistemi’ni çözdü.

Çeviri: Astronomytrek

BAĞLANTILI HABER VE MAKALELER: GÜNEŞ SİSTEMİ’NDEKİ GEZEGENLER NASIL KEŞFEDİLDİ?

EN İYİ 10 UZAY UYGULAMASI

EN İYİ 10 KIZIL GEZEGEN MARS FİLMİ