Home BİLİYOR MUSUN? METAVERSE KAVRAMI HAYATIMIZA NASIL GİRDİ? NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
BİLİYOR MUSUN? - 8 Mart 2022

METAVERSE KAVRAMI HAYATIMIZA NASIL GİRDİ? NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Spacemag Türkiye, metaverse dünyasının kapılarını aralıyor: Yazı dizimizin ilk makalesi Gebze Teknik Üniversitesi'nden Can Duyar'dan geldi.

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kavramlardan birisi olan Metaverse, hayatımıza giren diğer kavramlardan çok daha hızlı bir şekilde ve etkisini bir çok sektörde gösterecek biçimde hayatımıza girmeye başladı.

Peki nedir bu Metaverse? Antik Yunanca kökenli “meta” (öte) ile Batı dillerindeki “universe” (evren) sözcüklerinin birleştirilmesi ile oluşturulan metaverse teriminin kökeni aslında çok da yeni değil.

Metaverse, ilk olarak bilimkurgu yazarı Neal Stephenson‘ın 1992 tarihli “Snow Crash” isimli distopik bilimkurgu romanında ifade edilmesine rağmen konsept olarak ilk kez William Gibson’ın 1984’te yayımladığı bilimkurgu
romanı “Neuromancer”da “siber uzay” olarak tanımlanmıştır. O dönemin teknolojisi ile düşünüldüğünde aşırı derece abartılı olarak görülen ve eleştirilere maruz kalan bu kavram zamanla unutulmuştur.

Bu kavramın o dönemlerde unutulmuş olmasına çok da şaşırmamak gerek. Endüstri devrinin gelişimini incelediğimizde aslında Metaverse kavramının ilk olarak bahsedildiği 1984 yılı üçüncü endüstri devrinin (Endüstri 3.0) başlarına denk geliyordu.

BAĞLANTILI HABER: MARS’TA HAYAT DİZİSİ – 3: METAVERSE’DE YAŞAYACAĞIZ

İkinci ve üçüncü endüstri devirleri arasındaki farkı incelediğimizde Endüstri 3.0 devrinde neden o dönemin en soyut kavramlarından birisi olan metaverse’den bahsedildiğini daha iyi anlayabiliriz.

İki dönem arasındaki geçişi incelediğimizde metaverse kavramının ilk olarak ortaya atıldığı Endüstri 3.0 döneminin teknolojik olarak ne düzeyde olduğunu ve nasıl böyle farklı bir kavramın hayal gücümüzde yer edinmeye başladığını daha iyi görüyoruz. İkinci Sanayi Devrimi (Endüstri 2.0 dönemi)’nde çelik üretiminin yarattığı teknolojik dönüşüme bağlı olarak; demiryollarının gelişmesiyle ticaret ivme kazanmış, petrol ve türevlerinin ekonomiye kazandırılmasıyla otomotiv sektörü gelişmiş ve 1973 petrol krizi sonrası, İkinci Sanayi devrimi sona ermiştir.

AVATARLARLA YENİ BİR HAYAT DÜŞÜNÜN

Üçüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 3.0) ise üretim sistemlerinde analog sistemlerin yerini dijital sistemlerin almasıyla başlamıştır. 1972 yılında ilk mikro işlemci ’Intel 8008’ ve ilk mikro bilgisayar (Altair 8800) piyasaya sürüldü.1976 yılında ise Steve Jobs, Steve Wozniak ile birlikte günümüzün teknoloji devlerinden birisi olan Apple bilgisayar şirketini kurdular. Dolayısıyla Endüstri 2.0 gibi bir dönemden daha çok dijital sistemlerin ön planda olduğu Endüstri 3.0 gibi bir döneme geçilmiş olması metaverse olarak adlandırılan sanal evrenin hayalinin kurulmasını mümkün kılmıştır.

BAĞLANTILI HABER: METAVERSE’DE KAFES DÖVÜŞLERİ YAPILACAK

Yıllar önce sadece hayali bir terimden ibaret olan metaverse, günümüzde artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve blockchain gibi teknolojilerin hızla gelişmesi sayesinde artık hayal olmaktan çıkıp günden güne hayatımıza girmeye başlayan bir gerçeğe dönüşmüştür.

Hayatımıza şimdiden hızlı bir şekilde girmeye başlamış olan metaverse kavramını neredeyse her yerde duyuyoruz. Peki insanların metaverse evreni adını verdikleri üç boyutlu sanal bir evren içerisinde kendilerine özgü oluşturdukları avatarlarla yaşamak istemesinin nedeni nedir? Neden dev teknoloji şirketleri en başından beri metaverse çalışmalarına milyon dolarlık yatırımlar yapıyorlar?

Tamamen 1 ve 0’lardan oluşturulmuş bir evren içerisinde sanal mağazalardan alışveriş yaptığınızı, hayalinizdeki evi saniyeler içerisinde inşa edip orada yaşadığınızı, kendimize özgü oluşturduğunuz avatarlarla evinizden online konserlere katılıp arkadaşlarınızla eğlenebildiğinizi vs. düşünün. Metaverse kavramı günümüzdeki gerçeklik kavramını tamamen değiştirebilecek bir potansiyele sahip ve değiştirmeye çoktan başladı bile.

Metaverse evreninde şu anda kullandığımız para birimlerinin yerini alacak olan kripto paralar günümüzde en çok konuşulan konulardan birisi. Günümüzde kripto paralara bu kadar yatırım yapılıyor olması metaverse evrenine geçişimizi kolaylaştıran adımlardan birisidir. Bu evrende insanlar sahip oldukları avatarları ile bu kripto paraları kullanıp sanal alışveriş merkezlerinden alışveriş yapabilecek.

Şirketler kendi metaverse evrenlerini inşa edip burada diğer insanların avatarları ile eşzamanlı olarak birlikte çalışabilecek. Metaverse kavramını internetin sonu olmayan 3 boyutlu kalıcı bir ortama dönüştürüldüğü yeni bir internet çağı olarak düşünebiliriz. Böyle bir teknoloji çağının hayatımızı derinden etkilemesi kaçınılmazdır.

BAĞLANTILI HABER: LÜLEBURGAZ BELEDİYE BİNASI METAVERSE’DE SATILDI